Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

SMK Negeri 1 Lengkong - Nganjuk

Selasa, 12 September 2017

Konfigurasi CA (Certificate Authority) pada Debian 7 Wheezy

Kali ini Saya akan membahas mengenai Certificate Authority. Certificate Authority (CA) adalah sebuah protokol keamanan data yang terdapat pada sebuah website yang mengamankan pengiriman data dan penggunaan web tersebut. CA dilambangkan dengan icon GEMBOK pada web browser dan menggunakan https://(nama_domain) bukan http://(nama_domain).


Langsung saja langkah-langkah konfigurasi CA pada Debian 7

Pertama-tama kita install terlebih dahulu paket aplikasi untuk CA yaitu openssl dan ssl-cert 
#apt-get install openssl ssl-cert (enter)
Kemudian aktifkan module ssl yang terdapat pada debian yang di install tadi dengan mengetik #a2enmod ssl (enter)
Setelah kita mengaktifkan module ssl kita buat file CA yang baru dengan perintah
# openssl req –x509 –nodes –days 760 –newkey rsa:1024 –keyout /etc/ssl/apache.key –out /etc/ssl/apache.crt (enter)

Repository Linux Debian 12 Internet dan Lokal (Intranet)

  Pada kali ini kami menyediakan alamat repository Linux Debian 12 dengan kode nama "Bookworm" untuk kepentingan pembelajaran yang...